Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że czwartek 12 listopada i piątek 13 listopada są dniami bez zajęć lekcyjnych, normalnie pracuje sekretariat i świetlica szkolna.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)