16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji + konkurs

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji i jak co roku wszyscy mamy okazję przypomnieć sobie, co to jest tolerancja oraz to, jakie wartości są ważne w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Celem Dnia Tolerancji jest przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, czy wygląd.

Podczas Konferencji Generalnej UNESCO, na 28 sesji w 1995 roku przyjęta została Deklaracja Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to:

• respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
• uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
• docenianie rozmaitości kultur;
• otwarcie na cudze myśli i filozofię;
• ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
• uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

wyk.: DR/zdj.: Adobe Library

Konkurs. Zrób plakat pokazujący, czym jest dla Ciebie tolerancja, jak ją rozumiesz, jak ją sobie wyobrażasz. Plakat może być w formie pliku graficznego lub narysowany na białej kartce (wtedy zrób zdjęcie – koniecznie z góry – lub zeskanuj).

Swój plakat (plik lub zdjęcie) prześlij na adres: dawid.ropuszynski@sp45kat.pl do końca listopada. Jury wybierze i nagrodzi 3 najlepsze propozycje.