Konsultacje dla uczniów klasy 8

Informujemy, że od poniedziałku 16 listopada br. po zbadaniu rzeczywistych potrzeb uczniów, w budynku szkoły organizowane będą konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych.

Osoby, które zadeklarowały chęć uczestniczenia w konsultacjach są zobowiązane do obecności na zajęciach w szkole (bądź uprzedzenie wychowawcy i nauczyciela przedmiotowego o swojej nieobecności, co najmniej 1 dzień wcześniej).

Osoby, które nie deklarowały uczestnictwa, a które będą jednak chciały pojawić się na spotkaniu, prosimy o poinformowanie zainteresowanego nauczyciela i wychowawcę minimum 1 dzień wcześniej.

PLAN KONSULTACJI: