20 listopad – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada (piątek) będziemy obchodzić w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z powodu pandemii świętowanie musimy przenieść do sieci. Z tej okazji ubierz się na niebiesko lub ustaw sobie niebieskie tło podczas lekcji w Google Meet. Koniecznie zrób screen i przyślij na -> maila.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

wyk.: DR/zdj.: Adobe Library

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w art. 72 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Więcej o prawach dziecka znajdziesz tutaj. W tym roku UNICEF koncentruje się na pomocy dzieciom w ogarniętym wojną domową Jemenie.

Więcej o akcji przeczytasz tu: #PomocDlaJemenu. Jeśli chcesz, obejrzyj krótki film o sytuacji dzieci w Jemenie.

Możesz także wziąć udział w quizie o prawach dziecka.

Dzień wcześniej – 19 listopada – obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Obchodzony jest od 2001 r. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów.

A tak świętowaliśmy.