OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.Ustanowiony został w 2014r. dla upamiętnienia 25 rocznicy stworzenia Konwencji Praw Dziecka – międzynarodowego dokumentu, w którym zapisane zostały prawa dzieci.