Informacja o rekrutacji do oddziału zerowego


Przedstawiamy Państwu informację o terminach rekrutacji do zerówki w naszej szkole.


Nabór prowadzony będzie drogą elektroniczną na stronie:

https://katowice.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

Rekrutacja działała od 12 marca 2021r. do 24 marca do godz. 15:00.

Termin naboru dodatkowego to 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00


Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole.


Wniosek o kontynuowanie nauki w oddziale zerowym dla obecnych uczniów oddziału przedszkolnego przy naszej szkole znajduje się Tutaj.

Wniosek należy dostarczyć w terminie pomiędzy 1 a 4 marca.

————————–

Terminy rekrutacji do zerówki w roku 2021:

 1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 

  od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego (zerówki) w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00  do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2021 r. do godz. 13:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  05 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 
 5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00  do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 


Termin dodatkowego naboru do zerówki: 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego (zerówki) w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 21 lipca 2021 r. do godz. 10:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  23 lipca 2021 r. o godz. 13:00 
 4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  od 26 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rekrutacji (kliknij aby zapoznać się z nim).