Rekrutacja do klasy pierwszej 2021


Przedstawiamy Państwu informację o terminach rekrutacji oraz ofertę szkoły.

Nabór prowadzony będzie drogą elektroniczną na stronie:

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents/

Uruchomiony jest od 22 marca 2021r. 


Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole:

KLIKNIJ TUTAJ

… oraz krótkiego filmu:

——————————————–

Terminy rekrutacji w roku 2021

 1. Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 22 marca do 9 kwietnia 2021  r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 5 do 15 kwietnia 2021
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 16 kwietnia 2021
 4. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia
  od 19 do 30 kwietnia 2021 – uwaga: potwierdzenia woli składają wyłącznie uczniowie oddziału zerowego, którzy zostali do niego skierowani przez Wydział Edukacji UM Katowice i są uczniami pozarejonowymi (nie mieszkającymi w obwodzie szkoły).
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  19 kwietnia 2021 godz. 15.00 


Termin dodatkowego naboru: 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 10 do 19 maja 2021
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe: od 22 do 27 maja 2021
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  28 maja 2021
 4. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.
  od 31 maja do 11 czerwca 2021
   
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  28 czerwca 2021 godz. 15.00 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rekrutacji (kliknij aby zapoznać się z nim).


I jeszcze jeden filmik:

Szkoła Podstawowa nr 45!

czeka na Was!