Organizacja pracy szkoły od 19 kwietnia 2021

  1. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia dla oddziału przedszkolnego („zerowego”) wedle obowiązującego planu zajęć przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  2. Kontynuuje się nauczanie zdalne dla uczniów klas 1-3. Nauczyciele wychowawcy informują rodziców i opiekunów o planie zajęć.
  3. Uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę zdalną. 
  4. Dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, mogą korzystać z opieki świetlicowej oraz uczestniczyć w zajęciach zdalnych organizowanych na terenie szkoły. Wymagany jest pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem.
  5. Na pisemny wniosek rodziców stacjonarnie w budynku Szkoły organizowane jest nauczanie zdalne ze względu na niepełnosprawność ucznia (zajęcia rewalidacyjne, zaj. z obcokrajowcami) i ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. 
  6. Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje stacjonarne w małych grupach w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych (j.polski, j.angielski, matematyka). Grupy organizowane są przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami przedmiotowymi. 
  7. W godz. 7:00-17:00 w szkole funkcjonuje świetlica. Biblioteka pracuje w  dniach i godzinach wyznaczonych przez Bibliotekarza. Dyżur psychologa – każdy poniedziałek i piątek, dyżur pedagoga każdy wtorek i czwartek.