Lista przyjętych dzieci do oddziału zerowego (przedszkolnego)

Przedstawiamy listę dzieci przyjętych do oddziału zerowego w naszej szkole. Informujemy, że osoby kontynuujące naukę w oddziale przedszkolnym, zostały przyjęte automatycznie wcześniej.


Jednocześnie informujemy, że posiadamy kilka wolnych miejsc do „zerówki”, nabór dodatkowy organizowany będzie od 14 do 16 lipca i będzie prowadzony metodą internetową.