Organizacja pracy szkoły w dniu 4 maja br.

Informujemy o pracy szkoły w dn. 4 maja 2021.

W zw. z wyznaczeniem dnia wolnego z puli tzw. godzin dyrektorskich w dniu 4 maja 2021r. w naszej szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne (lekcje).

Zawiadamiamy jednak, że szkoła jest otwarta, prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, będzie działa świetlica i kuchnia. Zapraszamy więc wszystkie chętne osoby z klas 1-3. Jeśli pozwoli na to pogoda planujemy spacery, zabawy integracyjne, łamigłówki, zaj. na sali lustrzanej, komputerowej, gimnastycznej. Wszystko z zachowaniem procedur covidowych.

Zapraszamy również dzieci do skorzystania ze stołówki szkolnej, oferującej pyszne obiady. Zgłoszenia na obiad prosimy realizować telefonicznie na numer szkoły lub mailowo na adres: sp45kat@gazeta.pl, cena obiadu dla dziecka 4 zł.


Od 5 maja wraca stacjonarna nauka dla klas 1-3 – zapraszamy!

Podstawa prawna tzw. godzin dyrektorskich:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla: szkół podstawowych – do 8 dni;