Organizacja szkoły w trakcie egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że od wtorku 25 maja do czwartku 27 maja w szkole przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie, stosujące się do wytycznych MEiN, MZ i GIS :

  • uczniowie klas ósmych
  • nauczyciele wytypowani do prowadzenia egzaminów
  • pracownicy obsługi
  • uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej, po wcześniejszym zgłoszeniu do nauczyciela świetlicy
  • uczniowie oddziału zerowego.

Dla uczniów korzystających z obiadów opłaconych przez MOPS będą wydawane obiady w godz. 12.30 do 14.00.