EFS Erasmus Power

Miło nam poinformować, że nasz projekt EFS Erasmus POWER „Muzyka łączy pokolenia” wchodzi w decydującą fazę realizacji.

Na czym polega projekt?

Uczniowie polscy i włoscy starają się odnaleźć w muzycznym świecie łączące i dzielące nas cechy. Razem z sobą w Ferrandinie -mieście wykutym w skale na południu słonecznych Wloch w okolicach Bari – przedstawią swoje umiejętności oraz wnioski z zajęć, które realizowali w swoich szkołach.

Aktualnie nasi uczniowie prowadzą (kończą) zajęcia muzyczno-taneczne, z kultury i języka włoskiego, j. angielskiego, przeszli szkolenie pierwszej pomocy oraz otrzymali wsparcie psychologiczne.

W dniach 20-22 maja dwójka naszych nauczycieli odwiedza szkołę partnerską w Ferrandinie przygotowując wizytę uczniów.

Całkowity koszt projektu to 60.401 zł. finansowany 94,3 % ze środków europejskich oraz 5,7 % z budżetu państwa polskiego. W ramach kosztów uczniowie uczestniczą bezpłatnie w w.w. zajęciach oraz polecą w czerwcu na tydzień do szkoły partnerskiej (Istituto Comprensivo Ferrandina).


Wszystkich kolejnych uczniów zapraszamy do kolejnych projektów, które będą realizowane w naszej szkole.

Na koniec kilka zdjęć Bari i Ferrandiny wykonanych przez nasze nauczycielki w trakcie wizyty przygotowawczej.