Lista zakwalifikowanych do SP45

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do naszej szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.
od 31 maja do 11 czerwca 2021