Funkcjonowanie szkoły od 31 maja br.

Informujemy, że w reżimie sanitarnym od 31 maja 2021 r. cała szkoła powraca do nauczania stacjonarnego.

Wszystkie klasy realizują naukę w szkole wg planu zajęć.

Lekcje odbywają się w stałych klasach (z wyłączeniem zajęć wf – na sali gimnastycznej, lustrzanej, na świeżym powietrzu oraz informatyki w pracowniach komputerowych).

W szkole w częściach wspólnych (korytarze), obowiązuje wszystkich (dzieci, młodzież, pracownicy szkoły, opiekunowie, goście) noszenie poprawnie założonych maseczek ochronnych. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczniowie mogą ściągnąć maski. Obowiązuje utrzymanie dystansu społecznego.

Przerwy w kl. nauczania początkowego (0-3) wyznaczają nauczyciele opiekujący się dziećmi.

Przypominamy, że dzieci do 10r. życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

W szkole w trybie sanitarnym funkcjonuje stołówka szkolna i świetlica (od godz. 7:00 do 17:00).

Najważniejszym celem pracy w szkole będzie zintensyfikowanie działań w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie, zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. Każdy z pracowników zobowiązany jest do diagnozowania potrzeb uczniów w tym zakresie i otaczania pomocą psychologiczno-pedagogiczną.