Zebrania (konsultacje) zdalne- JAK?

Jak uczestniczyć w konsultacjach / zebraniu ONLINE?

  1. Należy zalogować się do dziennika elektronicznego i w dziale Wiadomości odczytać informację od wychowawcy/nauczyciela o adresie spotkania. Adresy są również publikowane na naszej stronie internetowej w Aktualnościach.

2. Naciskamy na link wiadomości, (oznaczony cyfrą 2), w celu otworzenia spotkania. By wszystko zadziałało poprawnie muszą być Państwo zalogowani do konta GMail (http://mail.google.com).

a. Jeżeli byli Państwo zalogowani do w.w. konta, spotkanie z wychowawcą otworzy się automatycznie. Należy wyrazić zgodę na dostęp do kamerki i mikrofonu.

b. Jeżeli Państwo nie posiadają konta GMail i pojawił się poniższy obrazek:

Należy: 

wyjście 1: założyć własne konto GMail, które jest darmowe, wymaga posiadania telefonu zdalnego odbierać wiadomości sms, instrukcja zakładania konta znajduje się TUTAJ:

wyjście 2: można skorzystać z konta dziecka (uczniowie korzystający z nauki zdalnej mają je już założone). Proszę poprosić dziecko o zalogowanie się.

Po zalogowaniu do gmail zobaczycie Państwo taki widok:

3. Po udanym logowaniu do GMail, wracamy do punktu pierwszego, czyli klikamy na adres spotkania (konsultacji) w wiadomościach dziennika elektronicznego (lub na stronie internetowej szkoły).

W razie problemów prosimy o kontakt z wychowawcą / dyrektorem Szkoły.