Plan pracy szkoły w bieżącym tygodniu (31 maja-4 czerwca)

  • Poniedziałek – lekcje wg rozkładu zajęć, zdjęcia klas 4-8 (klasowe, legitymacyjne, w grupach przyjaciół).
  • Wtorek – Dzień Sportu i Dziecka; zaczynajmy od lekcji wychowawczej po czym zorganizowane zostaną zajęcia integracyjne oraz sportowe na ternie Doliny Trzech Stawów (lub w grupach klasowych poza szkołą – informacje przekażą wychowawcy). W wypadku złej pogody zajęcia sportowe i rywalizacja międzyklasowa w szkole, pokazy filmowe, gry i zabawy integracyjne.
  • We wtorek o godz. 18:00 odbędzie się zebranie dla rodziców młodzieży wyjeżdżających do Włoch realizujących projekt Muzyka łączy pokolenia.
  • Środa – zajęcia wg planu lekcji w szkole.
  • Czwartek – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć.
  • Piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, pracuje świetlica, stołówka, odbywają się zajęcia opiekuńcze dla chętnych.
  • W ciągu całego tygodnia odbywać się będą zajęcia z psychologiem, pedagogiem, pracownikami METISU w zw. ze wsparciem dzieci i młodzieży oraz rodziców w zw. z wydarzeniami, których byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu.
  • sobota – wylot uczniów do szkoły we Włoszech w Ferrandinie w ramach programu EFS POWER Muzyka łączy pokolenia.