Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu na hasło promujące Świadome Korzystanie z Internetu”

Dziękujemy wszystkim uczniom za dostarczenie haseł promujących Świadome Korzystanie z Internetu. Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. W klasach I-III hasła były napisane na takim samym, wysokim poziomie, że jury postanowiło przyznać trzy I miejsca:

I miejsce dla uczennicy klasy 3b – Darii Piekacz;

I miejsce dla uczennicy klasy 2b – Kamili Kurpanik;

I miejsce dla ucznia klasy 2 b – Maksymiliana Matuszewskiego.

W klasach IV-VIII jury przyznało:

I miejsce dla ucznia klasy Va – Konrada Kasprzyka;

II miejsce dla uczennicy klasy Va – Marty Adamskiej;

III miejsce ex aequo dla uczennicy klasy VIIa – Juli Niesyto i ucznia klasy VIb – Szymona Wąchały;

Wyróżnienie dla ucznia klasy Va – Łukasza Górskiego.

Zwycięzcom gratulujemy!