ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/22 można składać elektronicznie na adres: sekretariat@sp45kat.pl lub bezpośrednio u wychowawców świetlicy w SP nr 45 (przy portierni) w dniach:
– 26.08. w godzinach: 12.00-15.00
– 30.08. w godzinach:  7.30-10.00
– 31.08. w godzinach: 10.00-13.00
Jeżeli rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku w podanych terminach u wychowawcy świetlicy, może go złożyć na portierni bądź w sekretariacie w godzinach: 7.30-15.00. Wnioski dostępne są na stronie szkoły.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej ogłoszona zostanie w dniu 01.09.2021.
Świetlica szkolna działać będzie od 02.09.2021 w godzinach: 07.00-17.00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zapisu Dzieci do Świetlicy Szkolnej.