Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informujemy, że:

Klasy: „0”, klasa 1a i 1b (uczniowie wchodzą wejściem od sali gimnastycznej -ul.Wandy) – spotykamy się o godz. 8.00 na sali gimnastycznej lub przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na placu szkolnym. Dziecku towarzyszy 1 rodzic/opiekun (obowiązkowa maseczka lub przyłbica). Po spotkaniu z dyrektorem szkoły, nastąpi odczytanie list dzieci przyporządkowanych do danego oddziału.

Klasy 2a, 2b, 3a, 3b (uczniowie wchodzą wejściem głównym od strony ul. Korczaka) spotykają się o godz. 8.00 w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

O godz. 9.00 zapraszamy chętnych uczniów na uroczystą mszę św. rozpoczynającą rok szkolny 2021/2022, która odbędzie się w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Siewnej. Chętni uczniowie klas 0-3 udają się na mszę pod opieką wychowawców.

Klasy 4a i 4b spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00 na sali gimnastycznej gdzie zostaną odczytane listy uczniów klas.

Pozostałe klasy rozpoczynają rok o godz. 10.00 z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasa 5a – s.3

Klasa 6a – s.20

Klasa 7a – s.13

Klasa 7b – s.12

Klasa 8a – s.17

Klasa 8b – s. 22

Klasy wchodzą do szkoły  wejściem:

  • 5a, 6a, 7a – wejście od strony biblioteki szkolnej (ul. Wandy);
  • 7b, 8a, 8b – wejście główne od ul. Korczaka;
  • 4a, 4b – wejście od sali gimnastycznej (ul Wandy).