Warsztaty przyrodnicze

Uczniowie klas 4a i 4b wzięli udział w warsztatach „Poznajemy las i jego mieszkańców” w pracowni nauk przyrodniczych w Pałacu Młodzieży w Katowicach.W ramach zajęć dzieci obejrzały film „Życie w lesie w różnych porach roku” i mogły usłyszeć dźwięki, które wydają leśne zwierzęta. Później uczniowie wypełniali karty pracy, na podstawie ilustracji i liści rozpoznawali drzewa rosnące w lesie.Dzieci miały możliwość zobaczyć hodowlę zwierząt egzotycznych, takich jak żółwie i jaszczurki, wystraszyć się pająka ptasznika, zobaczyć owadożerną roślinę kustosz, której wyjątkowo odpowiadają warunki w pracowni. Dowiedziały się także w jaki sposób opiekować się poszczególnymi gatunkami zwierząt.