Nauka hybrydowa w SP45

W związku z pojawieniem się przypadków COVID-19 w naszej szkole, informuję, że od dnia jutrzejszego tj. od wtorku, 23 listopada 2021 do poniedziałku 29 listopada 2021 nałożona zostanie na dzieci/młodzież z klas 0, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 8b kwarantanna. Kwarantanna nie obejmuje rodziców, rodzeństwa, opiekunów, współzamieszkujących a wyłącznie dzieci, które były obecne w szkole w dn. 19 listopada 2021r. (piątek). 
Kwarantanną nie są również objęte dzieci kl. 7a, 8a, 8b które zostały zaszczepione. 

Proszę o dokładną obserwację zdrowia dzieci oraz ew. wiadomość na wypadek pojawienia się wirusa u Państwa w domu. Informację taką proszę zgłaszać do sekretariatu Szkoły, lub wychowawcy, lub dyrekcji Szkoły. 

W zw. z powyższym dzieci rozpoczynają od dnia jutrzejszego tj. 23 listopada do poniedziałku 29 listopada naukę zdalną (na odległość). Zajęcia odbywają się przy pomocy Google Classroom i dziennika elektronicznego wedle obowiązującego planu zajęć.

Proszę o zaopatrzenie dzieci w sprzęt umożliwiający naukę lub od wtorku 23 listopada o zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt – dysponujemy możliwymi do wypożyczenia komputerkami typu Chromebook. W wypadku zainteresowania proszę o kontakt we wtorek (lub w terminie późniejszym).

Wszystkie sprawy proszę załatwiać poprzez wychowawcę lub dyrekcję mailowo, telefonicznie lub osobiście. 

Proszę o stosowanie się do zasad kwarantanny, dzieci nie powinny opuszczać domu.

Jeżeli rodzeństwo dzieci przyprowadzane będzie do szkoły, proszę by nie nosiło żadnych oznak choroby. 

Życzę spokojnego i zdrowego okresu. 

W razie pytań zachęcam do kontaktu. 


Rafał Zawiślak