Zmiana organizacji pracy Szkoły

W związku z podwyższonym ryzykiem zarażenia Sars-COV-2 informujemy:

  • do szkoły uczęszczają dzieci (pracownicy) wyłącznie zdrowi bez oznak żadnej choroby;
  • dzieci doprowadzane i odbierane są wyłącznie przy wejściu od ul. Korczaka (wejście główne);
  • osoby postronne, rodzice nie wchodzą na teren placówki (z wyj. wizyty u dyrektora Szkoły);
  • przypominamy o zasadzie zachowania dystansu, obowiązujących na korytarzach maseczkach, dezynfekcji.