Konkurs na „Najciekawsze hasło ułożone z symboli pierwiastków chemicznych”

Konkurs na „Najciekawsze hasło ułożone z symboli pierwiastków chemicznych” dla uczniów klas VII i VIII

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu plakatu zawierającego hasło w języku polskim lub angielskim, ułożone wyłącznie z symboli pierwiastków chemicznych.Ocenie będzie podlegać zawartość merytoryczna, kreatywność oraz estetyka wykonania plakatu. Termin: 15 grudnia 2021r.Prace oddajemy do p. K. Domaradzkiej. Zapraszamy