Układ słoneczny

Lekcja geografii – UKŁAD SŁONECZNYUczniowie klasy 6a na lekcjach geografii poznawali budowę Układu Słonecznego, miejsce Ziemi we Wszechświecie oraz rodzaje ciał niebieskich.

Podsumowaniem tej tematyki było wykonanie modelu wylosowanego ciała niebieskiego. Modele posłużyły do prezentacji Układu Słonecznego.