DZIEŃ PRAW DZIECKA

Nieco później niż w kalendarzu udało się nam poznać prawa dziecka. Działaliśmy twórczo, powstały ciekawe prace, odbył się mini happening. Wspólna akcja Samorządu Uczniowskiego i Klubu Szkół Unicef.