Nauka zdalna w SP45

Informujemy, że decyzją rządu zostanie zorganizowana nauka zdalna (na odległość) dla wszystkich uczniów klas 1-8 naszej szkoły w okresie:

  • 20 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022.

Najważniejsze informacje dot. organizacji pracy Szkoły:
– w szkole pracuje oddział zerowy wg planu lekcji;
– na terenie placówki odbywają się zaj. rewalidacyjne dla uczniów pos. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
– wychowawcy kl 8 tworzą listę chętnych uczniów do konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych organizowanych na terenie Szkoły oraz ustalają termin z prowadzącymi zajęcia; 
– zaj. zdalne realizowane z terenu szkoły są przeznaczone dla uczniów klas 1-3, klas 4-8 (pracujących w służbach medycznych oraz na 1 lini walki z covid, inni pozostali jeśli będą możliwości organizacyjne). Obowiązuje pisemne podanie złożone u dyrektora Szkoły. Dzieci przyjmowane są od następnego dnia w miarę możliwości;
– psycholog i pedagog zapewniają ciągłość pracy min. 1 osoby stacjonarnie. 
– świetlica pracuje w godz. od 7 do 17:00 (klasy 0-3);
– biblioteka ustala harmonogram pracy, zostanie on opublikowany wkrótce.