#1000zurawi_ukraina

Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami dołączyli się do akcji 1000 Żurawi dla Ukrainy! Wykonaliśmy 98 żurawi! Brawo! Akcja ma wymiar symboliczny i polega na wykonaniu papierowego żurawia techniką origami. Inspiracją do rozpoczęcia akcji była historia Sasaki Sadako, która na skutek napromieniowania w związku z zrzuceniem bomby na Nagasaki zachorowała na białaczkę. W szpitalu przyjaciółka opowiedziała jej prastarą legendę, jeżeli stworzy 1000 żurawi, będzie mogła wypowiedzieć jedno życzenie. Przez cały pobyt w szpitalu ani na chwilę się nie poddała. Niestety nie zdążyła, do dnia śmierci zrobiła 644 żurawi a brakującą ilość po jej śmierci wykonali przyjaciele i umieścili na jej grobie. Postać Sadako stała się symbolem pokoju. A po dziś dzień jest inspiracją dla wielu organizacji charytatywnych. Razem dla Ukrainy! #1000zurawi_ukraina