120 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W KATOWICACH

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów, dziadków, absolwentów, mieszkańców dzielnicy i wszystkich przyjaciół szkoły o udostępnienie starych zdjęć z przeszłości naszej placówki z opisami (rok, klasa) w formie tradycyjnej lub elektronicznej (można dostarczyć do biblioteki szkolnej lub na adres: bibliotekasp45kat@gmail.com). Materiały te chcemy wykorzystać do opracowania folderu okolicznościowego. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc.