Zajęcia tenisa ziemnego

realizowane w SP45 Katowice

Zajęcia tenisa ziemnego realizowane są w ramach Programu Profilaktycznego „Szkoła Odkrywców – rozwijamy pasje, talenty, zainteresowania!” – szkolnego programu profilaktycznego zatwierdzonego do realizacji po postępowaniu konkursowym w Urzędzie Miasta Katowice.

Czas realizacji: 27 kwietnia  – 23 czerwca 2022

Zajęcia odbywać się będą w pogodne dni na korach tenisowych MOSIR Słowian Katowice przy ul. 1 Maja 99. 

W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie naszej szkoły. Są to zajęcia bezkosztowe (uczestnicy powinni mieć przygotowane obuwie i strój sportowy.)

Dojazd na kort i powrót zapewniają rodzice/opiekunowie. 

Uczeń samodzielnie może opuścić kort po uprzednim komunikacie pisemnym do prowadzącego zajęcia (przy pomocy dziennika elektronicznego, mailowo, tradycyjnie na karcie napisanej odręcznie). Rodzic ponosi odpowiedzialność za dziecko powracające do domu. 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Szkoły.

Zapraszamy do udziału!