JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA

Czy można złożyć życzenia urodzinowe szkole? Samorząd Uczniowski SP45 zaprasza do dołączenia do akcji „Złóż życzenia naszej szkole – w 120 rocznicę jej powstania”. Termin nadsyłania prac: 30.05.2022. Życzenia zapisujemy na kartkach tradycyjnych lub wirtualnych wykonanych przez uczestnika akcji. Kartki papierowe oddajemy wychowawcom klas lub p. Błaszczyk i p. Gasz. Życzenia wirtualne prosimy wysyłać na adres: samorzadsp45kat@gmail.com