Certyfikat Lepszej Szkoły dla SP45

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w projekcie edukacyjnym przygotowanym przez GWO.

W ramach projektu nauczycielki języka polskiego (p. Ewa Gasz, p. A. Łaskawiec, p. A. Pyka) mierzyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizowały osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.

Jako szkoła wypadliśmy znakomicie! Uczniowie klasy 5a osiągnęli wyniki wyższe nie tylko niż województwo śląskie, ale ogólnopolskie. Uczniowie klas 4a, 4b również znakomicie poradzili sobie z testami, osiągając wyniki nieco wyższe niż województwo!

Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w kolejnych klasach!