PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY I KOORDYNATORA WLC

Dzisiaj otrzymaliśmy podziękowania dla szkoły oraz koordynatora szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.