Dyplomy za SKS

W tym roku nasz szkoła przystąpiła do Ministrialnego programu SKS. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem w klasach 1-5. Za aktywny udział w programie uczestnicy odebrali dyplomy. Gratulacje