Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić by zapobiegać chorobom zakaźnym? – m.in. na te pytania będą szukać odpowiedzi uczniowie podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Akcja, która ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych rozpocznie się 12 września.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami.

Linki do materiałów:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych–materialy-informacyjne-gis

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

Film edukacyjny dotyczący profilaktyki chórób zakaźnych: