Bohateriada/Games of Heroes

Start…


Za nami pracowity dzień. Rano powitaliśmy naszych projektowych partnerów, krótki pobyt w szkole i wspólnie udaliśmy się na Dolinę Trzech Stawów. To ona była miejscem dzisiejszych działań. Skupiliśmy się na zajęciach integracyjnych, wzajemnym poznawaniu się, ale sportowe wyzwania herosów też były. Zajęcia w pięknej okolicy, z dużą dawką uśmiechu… Takie wyzwania to my lubimy. 🙂