Opieka stomatologiczna nad uczniami

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Organ Prowadzący współpracuje z Centrum 
Stomatologii Neomed zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11 w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej dla naszych podopiecznych.

Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów z ramienia CENTRUM STOMATOLOGII NEOMED jest lekarz dentysta Małgorzata Fischer.
Na podstawie Porozumienia, po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego zostaje zapewniona bezpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie stomatologicznym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci obejmują m.in. (w zależności od wieku pacjenta):

  • ocenę stanu uzębienia,
  • kontrolę higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej),
  • ocenę stanu morfologicznego i funkcji żucia,
  • profilaktyka profesjonalna, w tym profilaktyka fluorkowa,
  • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej
  • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne odbywają się w godzinach zajęć placówki, w terminie ustalonym pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą a dyrekcją placówki. Po udzieleniu świadczenia opiekun otrzymuje informację dotyczącą stanu uzębienia i ewentualnej konieczności rozpoczęcia leczenia ogólnostomatologicznego lub specjalistycznego. Od decyzji rodzica/opiekuna prawnego zależeć będzie podjęcie się leczeniu stomatologicznemu w Centrum Stomatologicznym Neomed w Katowicach czy też w innym gabinecie. Dalsze leczenie czyli udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywa się w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w terminie indywidualnie ustalonym z podmiotem leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej.

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.