Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólnej inicjatywy, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także nasza szkoła.