Stołówka szkolna

Informujemy, że w miesiącu grudniu cena obiadu nie ulegnie zmianie i wyniesie 5 zł.

Za miesiąc grudzień cena obiadów wynosi 15 x 5 zł = 75 zł

Uczniowie korzystający z obiadu w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (22 i 23 grudnia) doliczają do kwoty 75 zł – 10 zł. W związku z zakończeniem roku budżetowego, prosimy o terminowe wpłaty za obiady.