Zaproszenie do rekrutacji do projektu portugalskiego

Zaproszenie do rekrutacji do projektu portugalskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kl. 6-8 do udziału w rekrutacji do projektu 2021-1-PMU-4220 „Zadbajmy a nasz piękny zielony świat”, który realizować będziemy razem z portugalskim partnerem: szkołą w Barcelos. 
Rekrutacja odbędzie się w czwartek 2.03.2023 na długiej przerwie (godz. 12:25) w pracowniach komputerowych i bibliotece:
* 8A – pracownia – sala 50B
* 8B – pracownia MAC
* pozostali uczniowie – biblioteka
Uczniowie proszeni są o przygotowanie podstawowych informacji nt. Unii Europejskiej, Portugalii (geografia, waluta, zwierzęta, kuchnia, życie codzienne, system szkolnictwa, kultura, sławne postaci, zabytki) oraz zastanowienie się nad kwestiami ekologicznymi. Ważnym aspektem będzie również motywacja dla uczniów i opowiedzenie na pytanie, dlaczego chcą wziąć udział w projekcie?
ZAPRASZAMY!


Regulamin rekrutacji