Konsultacje-doradztwo zawodowe

Informujemy, że 15 marca w gabinecie psychologa szkolnego odbędą się konsultacje dla uczniów, którzy nie potrafią podjąć decyzji, do której szkoły ponadpodstawowej złożyć wniosek rekrutacyjny. Konsultacje przeprowadzi pracownik PPP nr 3 w Katowicach. Zapraszamy wszystkich chętnych o niesprecyzowanych planach na przyszłość na konsultacje. Od uczniów wymagamy zgody podpisanej parez rodziców/opiekunów na uczestniczenie w konsultacjach.