Kongres Oświaty 2023 „Edukacja przyszłości – przyszłość edukacji”

W dniach 19 i 20 września 2023r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się Kongres Oświaty 2023. Przewodnie hasło wydarzenia to: „Edukacja przyszłości – przyszłość edukacji”. W kongresie wzięły udział nauczycielki naszej szkoły – panie Anna Pajor i Agnieszka Pyka. Głównym celem kongresu było utworzenie platformy wymiany poglądów, pomysłów i idei dla szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją – nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie wydarzenia – w ramach interaktywnych wykładów, dyskusji i warsztatów – zostały poruszone różnorodne tematy związane z edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, wyzwań w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz kompetencji miękkich, które warto wykorzystać na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych. Wydarzenie organizowane było przez Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim we współpracy z Miastem Katowice i Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.