Projekt „Miesiąc z Kornelem Makuszyńskim”

W naszej szkole zakończyliśmy projekt „Miesiąc z Kornelem Makuszyńskim”. Jednym z założonych działań było nawiązanie kontaktu ze szkołami im. Kornela Makuszyńskiego w Polsce. Po uzyskaniu odpowiedzi i zdjęć szkół p. Ewa Gasz (pomysł, kontakt, korespondencja ze szkołami, opracowanie graficzne zdjęć) oraz p. Katarzyna Domaradzka (doradztwo, wybór, tworzenie i opracowanie mapy oraz jej aktualizacja w kolejnych warstwach) przygotowały mapę szkół. Warto odwiedzić umieszczone na niej placówki w sposób wirtualny, aby poznać, jak barwną, ciekawą i zróżnicowaną rodzinę „Kornelowców” tworzymy.

Szkoły Kornela Makuszyńskiego – Google My Maps