Innowacja turystyczno-krajoznawcza klasy 4a

W ramach realizacji części historycznej programu innowacji turystyczno- krajoznawczej klasa 4a poznała dzisiaj średniowieczną i wojenną historię miasta Będzina.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku, gdzie poznaliśmy historię założenia miasta , jego znaczenie dla obrony granic w czasach Kazimierza Wielkiego. Obejrzeliśmy wystawę broni białej oraz palnej. Mogliśmy zobaczyć zbroje rycerskie i ubrania dworzan.

Następnie zeszliśmy do będzińskich podziemi gdzie poznaliśmy historię ich budowy oraz losy mieszkańców w czasie II wojny światowej.

Była to cenna lekcja historii w terenie.