Informator dla 8 klasisty

Szanowni Uczniowie klas 8!

Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem:

https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szkół

został zamieszczony aktualny „Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025”. 

Zapraszamy uczniów kl. 8, ich rodziców do zapoznania się z ofertą szkół w naszym mieście.