Elektroniczne legitymacje i klucz do drzwi szkolnych

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie i Opiekunowie

Informujemy, że do poniedziałku 29 kwietnia br. wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymają nowe, plastikowe legitymacje uczniowskie. Wprowadzenie ich jest następstwem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (można sprawdzić tutaj).

Legitymacja, oprócz tego, że będzie dla każdego ucznia dokumentem tożsamości, będzie również:

zbliżeniowym kluczem do szkoły.

Każdy z uczniów wchodząc i wychodząc do/z naszego budynku (od ul. Korczaka i ul. Wandy) będzie mógł szkołę otworzyć i odblokować drzwi. Dzięki temu, nasza placówka będzie bezpieczniejsza, utrudniony będzie dostęp obcych. Na życzenie rodziców będziemy również udostępniali odpłatnie karty rodzicom, ale pamiętajmy, że Ci, którzy odprowadzają i odbierają dzieci mogą używać legitymacji ucznia. W dostępie rodziców do szkoły nie zmieni się zatem nic.
Na życzenie wyrabiana jest karta dla rodzica – koszt karty to 20 zł.

Rodzice będą mogą również monitorować godzinę wejścia i wyjścia dziecka do szkoły – otrzymają stosowne powiadomienie na telefonie (dostęp do portalu zostanie przekazany wychowawcom klas w poniedziałek, wychowawcy przekażą dane dostępowe dla rodziców).

Cały system jest dla uczniów bezkosztowy, nie ponoszą oni żadnych opłat.

Mamy nadzieję, że spodobają się Państwu wprowadzone pomysły, a my staniemy się jeszcze bardziej bezpieczni.