„ŻYCIE PRZECHOWANE”. Wystawa mobilna w holu szkoły.

„ŻYCIE PRZECHOWANE”. Wystawa mobilna w holu szkoły.

W dniach 15-18.04. w holu szkoły prezentowana jest wyjątkowa wystawa historyczna zatytułowana „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”. 19.04 (piątek) przypinając sobie żółtego żonkila oraz uczestnicząc w warsztatach w ramach lekcji historii upamiętnimy bohaterską postawę powstańców getta warszawskiego. Wystawa, do zapoznania z którą serdecznie zapraszamy, przenosi nas w świat ludzi o wielkich i niezłomnych sercach ,opowiada o ich odwadze, wierze, nadziei, miłości, o tym co powinniśmy czynić żeby ocalać wszystko co najważniejsze. Ukazuje perspektywę zarówno ratujących jak i ratowanych. Mówi o fundamentalnym nakazie moralnym wyrastającym z poświęcenia dla drugiego człowieka, o sensie i potrzebie niesienia pomocy w potrzebie. Kilkanaście wybranych historii prezentowanych na wystawie przedstawia losy mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, którzy dzięki swoim wyborom i czynom na zawsze zostali utrwaleni na najświatlejszych kartach naszej historii. Wielu z nich wyróżniono Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, niektórym przyznano go dopiero pośmiertnie. Obydwa wydarzenia: prezentacja wystawy oraz akcja Żonkile 2024 są wyrazem naszej pamięci o tragicznych dziejach II wojny światowej.