„Bezpieczna szkoła”

W związku z prowadzonym w Państwa szkole projektem dla klas 6/7 „Bezpieczna szkoła” współfinansowanym przez Urząd Miasta Katowice udostępniamy link do spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi i nauczycielami. Tematem wykładu będzie zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy oraz zasadami udziału w programie.
Spotkanie odbędzie się on-line, dnia 04.06.2024 (wtorek) o godzinie 18.00. Trwać będzie 45 min. Spotkanie będzie nagrywane i link z nagrania będzie Państwu udostępniony, aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać.

Proszę o zamieszczenie odpowiedniej informacji w korespondencji do rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli uczniów klas 6.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ1YTBjODAtYjJkOC00ODk5LWFjNDktMmNiZThhNzc3ODVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f0b1372-0246-430e-a9e0-ac04bc26fa6f%22%2c%22Oid%22%3a%22201f9c8c-b62c-4304-909d-7203b2361c62%22%7d

W dniu 04.06.2024 odbyło się spotkanie on-line dla rodziców i opiekunów uczniów klas 6/7. 

Wykład został nagrany aby umożliwić wszystkim osobom zainteresowanym, a nie mogącym w tym terminie uczestniczyć w spotkaniu, zapoznanie się z nim.

Proszę o zamieszczenie linku do wykładu w  korespondencji do rodziców i opiekunów uczniów klas 6/7.

Projekt Bezpieczna Szkoła współfinansowany przez Urząd Miasta Katowice