Ogólnopolskie Wybory Książek

Dnia 22 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek. Klasy 1-3 przychodziły z nauczycielami. Uczniowie wypełniali karty wyborcze dotyczące najciekawszych książek, które przeczytali w ciągu ostatnich dwóch lat. Następnie oddawali głosy do specjalnej urny wyborczej. Głosy zostały policzone, a wyniki wyborów będą uwzględnione przy zakupach książek do biblioteki szkolnej. Największe zainteresowanie akcją wykazali uczniowie klas 1 – 3. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom klas nauczania wczesnoszkolnego.
Za zorganizowanie akcji nasza szkoła otrzymała certyfikat od redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.