Szkolny Konkurs na hasło promujące Świadome Korzystanie z Internetu”

Regulamin szkolnego konkursu na hasło promujące „Świadome korzystanie z Internetu”

Cele konkursu:

  • rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej, 
  • odkrywanie talentów literackich, 
  • bezpieczne korzystanie z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online,
  • integracja środowiska szkolnego poprzez wspólną zabawę.

Zasady konkursu:

  • jeden Uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 (trzy) propozycje hasła,
  • oceny zgłoszonych haseł promocyjnych dokona Komisja Konkursowa składająca się z 4 osób,
  • jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, Komisja konkursowa bierze pod uwagę hasło, które wcześniej zostało przesłane,
  • komisja konkursowa wyłoni Laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

                     a) związek hasła ze świadomym korzystaniem z Internetu (0 – 10 pkt), 

                     b) kreatywność, pomysłowość i oryginalność hasła (0 – 5 pkt), 

                     c) chwytliwość hasła (0 – 5 pkt), 

                     d) łatwość zapamiętania hasła (0 – 5 pkt). 

 Adresaci konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich uczniów nasze szkoły.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: 

kat. I – dzieci do lat 11,

kat. II – dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat.

 Forma hasła: 

  • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
  • treść – zgodna z tematem konkursu.

Prace należy dostarczyć do dnia 16 maja 2021r. do godziny 15:00, w przypadku klas I-III do swoich wychowawców, w przypadku klas IV-VIII do p. Małgorzaty Pasek:

malgorzata.pasek@sp45kat.pl