Oferty pracy w SP45

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach zatrudni od.1.09.2022 na 16,5/22 etatu psychologa. W wypadku posiadania uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zatrudnienia o kolejny etat. 

Aplikacje proszę przesyłać na adres: dyrektor@sp45kat.pl. lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach zatrudni na 20/20 etatu nauczyciela wspomagającego do oddziału przedszkolnego. W wypadku posiadania uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zatrudnienia. 

Aplikacje proszę przesyłać na adres: dyrektor@sp45kat.pl. lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach zatrudni na 2/18 etatu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. W wypadku posiadania uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zatrudnienia. 

Aplikacje proszę przesyłać na adres: dyrektor@sp45kat.pl. lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.